ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการฟรีซดรายไม่เพียงแต่เป็นการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานแล้วยังให้ประโยชน์ทีดี สำหรับการถนอมรักษาอาหารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ยังช่วยเพิ่มความสะดวกต่อการนำไปใช้กับกิจกรรมนอกบ้านอื่นๆ

          Procession of freeze dried foods and ingredients are not only ideal for everyday use, but provide an excellent choice for long-term food storage and outdoor activities.

FREEZE DRIED PRODUCTS

SUN SNACK FOODTECH CO., LTD.

Sun Snack Foodtech Co., Ltd. was established in 2015 which was expanded the business from Grisrianthong Co.,Ltd.
We have the experiences more than 3 years in premium fruit processing and for over 8 years in serving our clients by freeze drying fruits and other specialty products.
Currently our production capacity in vegetables and other premium fruits freeze dried are more than 5 tons in a month, and continuing expanded the business to support our valued customer.  We are continuing in research and develop the raw material, high quality freezed dried technology and marketing.  We are also original equipment manufacturer (OEM) in serving our client in Thailand and oversea.

“Our company is honestly to maintain the best value and standard production to value customer.”


บริษัท ซัน สแนค ฟู้ด เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 2015 โดยขยายธุรกิจมาจาก บริษัท กฤษเหรียญทอง จำกัด เรามีประสบการณ์จากการแปรรูปผลไม้ มามากกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องฟรีซดราย มามากกว่า 8 ปี ปัจจุบัน เรามีอัตราการผลิตผักฟรีซดราย และผลไม้อื่นๆ รวมมากกว่า 5 ตัน ต่อเดือน และยังขยาย การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  อีกทั้งทางบริษัทเปิดรับทำ OEM ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

WE ARE APPROVED

เราพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้านการวิจัย ด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบ ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการผลิต มาตรฐานการผลิต และด้านการตลาด เราประกอบธุรกิจ ด้วยความซื่อตรง และรักษามาตรฐานการผลิตเสมอมา


  We are regulated and comply with all requirements of the Thai Food and Drug Administration (FDA).  We operate under HACCP accreditation systems and participate in Good Hygiene Practices (GHP) audit program. We are an approved supplier to many of Thailand’s leading food companies.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Thai-freezedry.com