Our Brand

ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ (ฟรีซดราย) ตราคุณช้าง 
Freeze Dried Durian Monthong Khun Chang Brand

chang7
GW. 220 กรัม

ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอบกรอบ ตราคุณช้าง   
Freeze Dried Durian Sticky Rice with Coconut Milk Khun Chang Brand

chang1
GW. 180 กรัม

มะม่วงอบแห้งสูตรนิ่ม ดีไฮเดรท   
Dehydrated Mango  Khun Chang Brand

chang pic mango
NW.200 กรัม

ขนมหม้อแกงอบกรอบ     
Freeze Dried Thai Coconut Custard Squares Khun Chang Brand

chang pic mogang
NW. 70 กรัม , 150 กรัม

ลำไยไส้ทุเรียน ตรา คุณช้าง   
Freeze Dried Longan with Durian Cream Khun Chang Brand

chang pic longon
NW. 50 กรัม

ลิ้นจี่ไส้ทุเรียน ตรา คุณช้าง     ** (สินค้าหมดชั่วคราว)
Freeze Dried Lychee with Durian Cream Khun Chang Brand

chang2
NW.  50 กรัม

มะม่วงอบกรอบ ตรา คุณช้าง     
Freeze Dried Mango Khun Chang Brand

chang pic mango 2
NW.  60 กรัม

มะพร้าวอบกรอบ ตรา คุณช้าง     
Freeze Dried Aromatic Coconut Khun Chang Brand

chang pic coconut
NW.  70 กรัม

ทุเรียน อบกรอบ ตรา คุณช้าง     
Freeze Dried Durian Monthong Khun Chang Brand

chang pic durian
NW.  70 กรัม , 100 กรัม